Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Το κλίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση των δεδομένων της σύγχρονης πραγματικότητας σε σχέση με την κλιματική κρίση και την πολιτική της διαχείριση σε πλανητικό επίπεδο οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα ως προς την λειτουργία του πολιτικού συστήματος ...

Ο εντυπωσιασμός ως επικοινωνιακό εργαλείο

Κυρίαρχο εργαλείο για την διαμόρφωση γνώμης και στάσης στους πολίτες των σύγχρονων μαζοποιημένων κοινωνιών είναι ο εντυπωσιασμός, ο οποίος αποτελεί βασική συνιστώσα του επικοινωνιακού τομέα και της πραγματικότητας, που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ...

Τα απόνερα της πανδημίας

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) εκτός από το επιδημιολογικό της φορτίο και τις οδυνηρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάδειξη πλανητικής εμβέλειας ανισορροπιών και αντιφατικών συνθηκών, οι οποίες οριοθετούν μια ...

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) πλήττει με μεγάλη σφοδρότητα την ανθρωπότητα και έχει οδυνηρές επιπτώσεις στην ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών γενικότερα. Εκείνο, που δυστυχώς δεν γίνεται, είναι η αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας για την εξαγωγή ...

Πολυδιάστατες πολιτικές ανισορροπίες

Η μέχρι τώρα ιστορική διαδρομή των κοινωνιών σε πλανητικό επίπεδο δείχνει, ότι το πολιτικό σύστημα δεν συμπορεύεται με την ταχύτητα της δυναμικής της εξέλιξης και δεν ελέγχει την πραγματικότητα, που διαμόρφωσαν οι επιλογές του, ως προς την προοπτική ...

Εξέλιξη με βιώσιμη δυναμική

Τα σύγχρονα πλανητικής εμβέλειας προβλήματα (πανδημίες, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, κλιματική αλλαγή, ρύπανση του περιβάλλοντος, αύξηση ανισοτήτων σε πλανητικό επίπεδο, ανοδική πορεία της φτώχειας κ.λ.π.) θέτουν εμφατικά ένα ζωτικής σημασίας ερώτημα, ...

Η δραματοποίηση της πραγματικότητας

Τα σύνθετα παγκόσμιας εμβέλειας σύγχρονα προβλήματα δείχνουν εμφατικά, ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα και κυρίως οι επιπτώσεις της βιώνονται στην προοπτική του χρόνου με οδυνηρό τρόπο και δραματοποιούν την πραγματικότητα προσδίδοντας της τραγικά χαρακτηριστικά, ...

Πολιτική διαχείριση του χρόνου και κλιματική αλλαγή

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης πραγματικότητας ίσως είναι η πολιτική διαχείριση του χρόνου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της τόσο στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο όσο και στον τρόπο δραστηριοποίησης των κοινωνιών ...

Ο εθνικισμός ως πολιτικό εργαλείο

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των κοινωνιών ο εθνικισμός δεν οδηγεί στην ευημερία, ούτε εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών, αλλά συμβάλλει στην δημιουργία συνθηκών ρευστότητας και διακινδύνευσης. ...

Δυναμική με μη ελεγχόμενες παρενέργειες

 Ένα από τα πιο σημαντικά και ζωτικής σημασίας προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι ο μη συνυπολογισμός των παρενεργειών των επιλογών και αποφάσεων για την πορεία προς το μέλλον τόσο στα διάφορα κοινωνικά συστήματα (κυρίως στο πολιτικό και στο ...

Κοινωνία πολιτών και πανδημία

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) λειτουργεί ως καταλύτης για την εξαγωγή πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις ανεπάρκειες του μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης και τις δομικές του ανισορροπίες στα πεδία της πολιτικής και κοινωνικής διαχείρισης ...