Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Σε ανοδική πορεία ο βαθμός διακινδύνευσης

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ενώ η επιστημονική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία, που την παράγουν, διαμορφώνουν ένα λειτουργικό πλαίσιο για την διαχείριση της εξέλιξης, οι ανθρώπινες επιλογές και αποφάσεις ...

Κοινωνία πολιτών και μέλλον

Ενώ η πραγματικότητα εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης διαμορφώνονται πλανητικής εμβέλειας συνθήκες με επιπτώσεις στις επιμέρους κοινωνίες, που συνθέτουν την παγκόσμια κοινότητα, το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες ...

Ατομική ευθύνη και κοινωνική συνοχή

Κατά την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού (Covid-19) καταγράφονται μερικά αρνητικά φαινόμενα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των πανδημικής διάστασης επιπτώσεων του, τα οποία αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς κοινωνικής συνοχής. Δύο πολύ χαρακτηριστικά ...

Ηθική και πραγματισμός στην πολιτική

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της πολιτικής λειτουργίας τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών όσο και της επικοινωνιακής διαχείρισης τους στον εκφερόμενο πολιτικό λόγο από το ένα μέρος και των επιπτώσεων τους στην πραγματικότητα ...

Αδιέξοδη πλανητική δυναμική

Ίσως το εύρος και η ένταση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) να συμβάλλει στην συνειδητοποίηση από το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες των κοινωνιών, που συνθέτουν την παγκόσμια κοινότητα, ότι συσσωρεύονται επικίνδυνες ανισορροπίες, ...

Βραχυπρόθεσμη πολιτική οπτική

Η σύγχρονη πολιτική λειτουργία χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την βραχυπρόθεσμη οπτική ως προς τον σχεδιασμό και την διαχείριση της εξέλιξης. Τόσο τα κόμματα όσο και τα πολιτικά πρόσωπα οριοθετούν την πολιτική τους ενασχόληση με τους διάφορους ...

Κοινωνικές αξίες και διαχείριση κρίσεων

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) εκτός από τις οδυνηρές επιπτώσεις, που έχει στην υγεία και γενικότερα στην ζωή του ανθρώπου, λειτουργεί και ως καταλύτης για την ανάδειξη των ανισορροπιών και των ζωτικής σημασίας προβλημάτων του μοντέλου οργάνωσης ...

Γενικευμένη διαφθορά

Η δημόσια αντιπαράθεση των κομμάτων και του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα, αντί να λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη διαλόγου στην κοινωνική βάση με κατάληξη την διαμόρφωση στάσεων στους πολίτες σε σχέση με την κατεύθυνση της πορείας της ...

Ευρώπη των πολιτών και όχι των κρατών

Αν και στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα και κατ? επέκταση τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ασχολούνται διαχρονικά με τις «ευθύνες» πολιτικών προσώπων, π.χ. για την πυρκαγιά στο Μάτι (Ιούλιος 2018) και τις τραγικές της επιπτώσεις (χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ...

Χωρίς πολιτικό υποκείμενο

Αν και η σύνθετη πραγματικότητα, σύγχρονη και μελλοντική, για να είναι διαχειρίσιμη προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία πολιτικών υποκειμένων τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό (κοινωνία πολιτών, πολιτικό σύστημα) και ευρύτερα κυβερνητικό επίπεδο, ...

Σκέψη με πλανητική οπτική

Η σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για να είναι σχεδιάσιμη και διαχειρίσιμη στα διάφορα κοινωνικά συστήματα (π.χ. πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, υγείας, πολιτισμικό κ.λ.π.), χωρίς να προκαλούνται ...