Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Χωρίς πολιτικό υποκείμενο

Αν και η σύνθετη πραγματικότητα, σύγχρονη και μελλοντική, για να είναι διαχειρίσιμη προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία πολιτικών υποκειμένων τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό (κοινωνία πολιτών, πολιτικό σύστημα) και ευρύτερα κυβερνητικό επίπεδο, ...

Σκέψη με πλανητική οπτική

Η σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για να είναι σχεδιάσιμη και διαχειρίσιμη στα διάφορα κοινωνικά συστήματα (π.χ. πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, υγείας, πολιτισμικό κ.λ.π.), χωρίς να προκαλούνται ...

Διαχείριση κρίσεων

Στις σύγχρονες κοινωνίες της πολύπλοκης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας η διαχείριση των κρίσεων (ανισορροπίες και προβλήματα, που υπερβαίνουν τα λειτουργικά όρια του συστήματος κοινωνικής οργάνωσης και απειλούν μέχρι και την βιωσιμότητα του ανθρώπου) ...

Αλλαγή πλεύσης ή κατάρρευση

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο αναδεικνύει τα μεγάλα υπαρξιακών διαστάσεων προβλήματα και αδιέξοδα της παγκόσμιας κοινότητας και την ανάγκη αλλαγής πλεύσης και προσανατολισμού των ...

Κοινωνικές ανισότητες και φύλο

Αν και η ανθρωπότητα έχει εισέλθει στον 21ο αιώνα και έχει αναπτύξει υψηλής απόδοσης εργαλεία για την ευημερία των κοινωνιών, η πραγματικότητα δείχνει, ότι η πορεία εμπεριέχει πολλές ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες έχουν ως αφετηρία πολλούς ...

Παγκοσμιοποίηση και μέλλον

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) και οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών και στην λειτουργία του μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης προκάλεσαν την διατύπωση ερωτηματικών ως προς τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης στην δημιουργία και μεγιστοποίηση ...

Κοινωνίες σε «ελεύθερη πτώση»

Η προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών οδηγεί σε διαπιστώσεις, οι οποίες δείχνουν, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε «ελεύθερη πτώση» και παρακμή. Κυριαρχεί η φθορά των κοινωνικών ...

Η πανδημία ως ευκαιρία

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) εκτός από οδυνηρές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής και στην οικονομική δραστηριότητα των κοινωνιών έχει και άλλες παρενέργειες, που άπτονται του τρόπου σκέψης των πολιτών τόσο ως ατομικών όσο και ως συλλογικών υποκειμένων ...

Ωφελιμισμός και ηθική

Δύο πρόσφατα γεγονότα αποκαλύπτουν με μεγάλη σαφήνεια το περιεχόμενο του ωφελιμισμού και της ηθικής στην σύγχρονη εποχή, ενώ ταυτοχρόνως πιστοποιούν την εργαλείοποίηση του ανθρώπου και την αξιοποίηση της ως κοινής αφετηρίας για την ανάπτυξη δραστηριότητας ...

Πολιτική βραδύτητα

Η μεγαλύτερη, πιο οδυνηρή και πολύ επικίνδυνη ανισορροπία της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας είναι η ταχύτατη εξέλιξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών από το ένα μέρος και από το άλλο η αναντίστοιχη βραδύτητα στην πολιτική ...

Το ανθρώπινο συμφέρον

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) προκάλεσε πλανητικής εμβέλειας προβλήματα, τα οποία διαπερνούν όλα τα κοινωνικά συστήματα, από το σύστημα υγείας και το οικονομικό μέχρι το εκπαιδευτικό και το πολιτικό. Ταυτοχρόνως έθεσε την παγκόσμια κοινότητα ...