Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Ανασφαλές μέλλον

Η ανάλυση των παγκόσμιας εμβέλειας προβλημάτων και ανισορροπιών, όπως είναι η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), η γεωπολιτική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και οι επιπτώσεις ...

Ενσυναίσθηση και πολιτική

Ιδιαίτερα έντονη στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) είναι η δημόσια αναφορά στην ενσυναίσθηση των πολιτών ως απαραίτητου εργαλείου για την αλληλοστήριξη και αλληλοβοήθεια, ώστε να υπάρξει κοινωνική ενεργοποίηση για την παροχή βοήθειας ...

Ενημέρωση σε συνθήκες κρίσης

Η ενημέρωση των πολιτών σε συνθήκες κρίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των κοινωνιών να υπερβούν τα προβλήματα, που δημιουργούνται, με το λιγότερο δυνατό κόστος και ταυτοχρόνως την διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής συνοχής για την ...

Διαχείριση χρόνου και εξέλιξη

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης πραγματικότητας είναι η διαχείριση του χρόνου σε σχέση με την δυναμική της εξέλιξης τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο. Οι άνθρωποι βιώνουν την ίδια πραγματικότητα στις κοινωνίες αναφοράς τους, ...

Επικαιρότητα και πραγματικότητα

Ένα από τα πιο σημαντικά και ταυτοχρόνως δύσκολα διαχειρίσιμα θέματα στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας είναι η ισορροπία μεταξύ της συνεχούς ροής των ειδήσεων της επικαιρότητας στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της κατανόησης από τους πολίτες της πολυδιάστατης ...

Η λογική του λαϊκισμού

Ήδη έχει γίνει αρκετά ορατή και σαφής μια πολύ επικίνδυνη αντίφαση. Ενώ οι κοινωνίες βασίζονται όλο και περισσότερο στην γνώση και στον ορθολογισμό ως εργαλεία για τον σχεδιασμό και την διαχείριση της δυναμικής της εξέλιξης αλλά και την κατανόηση ...

Πολιτική και ανακύκλωση αδιεξόδων

Βασική διαπίστωση, στην οποία οδηγεί η ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας στην δυναμική προβολή της στο μέλλον, είναι η παραγωγή και ανακύκλωση αδιεξόδων, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αποστασιοποίηση των κοινωνιών και της πολιτικής τους ...

Χωρίς συνεκτικές ισορροπίες και αλληλεγγύη

 Τα σύγχρονα πλανητικής εμβέλειας προβλήματα, από την πανδημία του κορωνοϊού και την ρύπανση του περιβάλλοντος μέχρι την κλιματική αλλαγή και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, αναδεικύουν εμφατικά ως προϋποθέσεις για την συνέχιση της ιστορικής διαδρομής ...

Πολιτική με μακροπρόθεσμη κοινωνική οπτική

Η δυναμική της εξέλιξης σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη εκπέμπει σήματα κινδύνου, τα οποία όμως τόσο το πολιτικό σύστημα στις πλανητικές του διαστάσεις όσο και οι κοινωνίες αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και να αναλύσουν επαρκώς, ώστε να καταστεί εφικτός ...

Ανθρωποκεντρική διαχείριση της εξέλιξης

Με αφορμή το πανδημικών διαστάσεων πρόβλημα του κορωνοϊού (Covid-19) και τις οδυνηρές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα αναδεικνύεται εμφατικά ως ζωτικής σημασίας αναγκαιότητα η ανθρωποκεντρική διαχείριση της εξέλιξης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό ...

Η λογική του θεάματος

Το θέαμα, τόσο ως λογική προσέγγισης της πραγματικότητας από το άτομο όσο και ως δομικού χαρακτήρα συνιστώσα στα διάφορα κοινωνικά συστήματα και δραστηριότητες, οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό την ατομική και την κοινωνική λειτουργία. Αυτό γίνεται εμφανές ...