Τι είναι δεξιό και τι αριστερό για τον Ελληνα;

protagon.gr

Στον πολιτικό καθημερινό λόγο, ο όρος αριστερός ή δεξιός αποτελεί καίριο σημείο αναφοράς. Είναι ένα αξίωμα. Αποτελεί την αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση και τοποθέτηση. Αυτό δεν ισχύει μόνο στον ελληνικό και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Τι όμως είναι αριστερό ή δεξιό δεν είναι ξεκάθαρο και οι θέσεις αλλάζουν ανάλογα με τον συνομιλητή. Κάτι το οποίο είναι αριστερό για τον ένα μπορεί να είναι δεξιό για τον άλλο, η συζήτηση συνεχίζεται όμως κανονικά. Λέμε ότι αυτή δεν είναι αριστερή πολιτική ή αυτός είναι ακροδεξιός κλπ. Δεν υπάρχει όμως ξεκάθαρη κοινά αποδεκτή θέση για το τι είναι αριστερό και τι δεξιό.
Οι περισσότεροι έχουν και έναν προσωπικό ορισμό. Ο προσωπικός ορισμός επηρεάζεται σαφώς από το κοινωνικό, οικογενειακό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ενας αριστερός πχ προκρίνει τα συλλογικά δικαιώματα σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων ενώ ένας δεξιός προκρίνει τις ατομικές ελευθερίες σε βάρος του κρατικού παρεμβατισμού; Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε αυτούς τους προσδιορισμούς; Υπάρχουν διακριτά σύνορα; Είναι δύσκολο να δοθεί μια απάντηση.
Το Ευρωβαρόμετρο είναι ως γνωστόν μια πανευρωπαϊκή έρευνα που αναλύει την κοινή γνώμη σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και τις υπό ένταξη χώρες. Η έρευνα αυτή γίνεται κάθε έξι μήνες. Η συλλογή των απαντήσεων γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις, μέθοδος που θεωρείται πιο αξιόπιστη από τις τηλεφωνικές.
Στις έρευνες αυτές υπάρχει μια ερώτηση που καλεί τον ερωτώμενο να αυτοπροσδιοριστεί όσον αφορά την πολιτική του τοποθέτηση. Καλείται να απαντήσει πόσο αριστερός ή δεξιός είναι σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Ετσι, αυτός που αυτοπροσδιορίζεται σαν ακροαριστερός απαντά 1 και αυτός που αυτοπροσδιορίζεται σαν ακροδεξιός απαντά 10. Ο αυτοπροσδιορισμός δεν προϋποθέτει και το τι κόμμα ψηφίζει (αν ψηφίζει).
Ετσι η ανάλυση διαφόρων απαντήσεων σε συνδυασμό με την απάντηση στον αυτοπροσδιορισμό μας επιτρέπουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Καταρχάς, ας δούμε πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο αυτοπροσδιορισμός τα τελευταία χρόνια. Σαν αριστεροί χαρακτηρίζονται όσοι δηλώνουν από 1 έως 4, κεντρώοι αυτοί που δηλώνουν 5 και 6 και δεξιοί αυτοί που δηλώνουν από 7 έως 10.

Διαβάστε την συνέχεια

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ