Ποινικό αδίκημα η ρατσιστική ρητορική

Ποινικό αδίκημα είναι ακόμα και η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση ρατσιστικούς διαχωρισμούς, όπως δήλωσε και η «ευρωπαϊκή επιτροπή» (Κομισιόν) σε σχετική ερώτηση που καταθέσαμε από κοινού 22 Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές1.

Πολιτικές δυνάμεις που έχουν ρατσιστική ρητορική ή/και προτρέπουν σε βία παραβιάζοντας σχεδόν όλα τα πρότυπα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών εκπροσωπήθηκαν ή εκπροσωπούνται ακόμα και σήμερα σε εθνικά κοινοβούλια, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας.

Ίσως οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι ποινικό αδίκημα δεν είναι μόνο η ρατσιστική βία και τα εγκλήματα μίσους, αλλά και η ρητορική που οδηγεί εκεί. Αν οι πολίτες δεν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσες κυβερνήσεις αγνοούν ή δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για αντιμετώπιση ως ποινικό αδίκημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όχι μόνο των ίδιων των πράξεων βίας αλλά και της υποκίνησης ξενοφοβικού μίσους εναντίον μεμονωμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων.

Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του «ευρωπαϊκού συμβουλίου» για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διώκουν ποινικά την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζονται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού.

Οι δημοκρατικοί μας θεσμοί οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά την αναβίωση παρόμοιων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, να πάρουν θέση και συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα, αφού η απλή καταδίκη της ρητορείας και των πρακτικών των δυνάμεων αυτών δεν είναι αρκετή. Με δεδομένο μάλιστα ότι το 2014 είναι χρονιά κρίσιμων εκλογών για το ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν οφείλει να σχεδιάσει πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης αλλά και οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η Κομισιόν, μέσω της επιτρόπου κ. Ρέντινγκ (Reding), απάντησε στην ερώτησή μας ότι «καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας, καθώς δεν συνάδουν με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και δεσμεύεται να καταπολεμήσει τα φαινόμενα αυτά με όλα τα μέσα που της παρέχουν οι συνθήκες».

Τα κράτη-μέλη, επομένως και η Ελλάδα, υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2010. Η «επιτροπή» εξετάζει επί του παρόντος τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη και πρόκειται να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης εντός του 2013. Αλλά βέβαια το ζήτημα είναι τι προτίθεται να πράξει και η ελληνική πολιτεία και αν θα εφαρμόσει επιτέλους την απόφαση-πλαίσιο, η οποία είναι ξεκάθαρη.

Παράλληλα το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του, δηλαδή στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, στη μείωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και στην ανασφάλεια των πολιτών, παράλληλα με την κοινωνικά αποτελεσματική, βασισμένη στις ανθρωπιστικής αξίες και το διεθνές δίκαιο, διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης, ειδικά στις χώρες του νότου και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς από την πλευρά μας με αυτή και πολλές ακόμα πρωτοβουλίες που παίρνουμε στο ευρωκοινοβούλιο, εργαζόμαστε συστηματικά εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Στις αρχές Μαρτίου οι «πράσινοι» καταθέσαμε ψήφισμα για ενίσχυση της καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, των τάσεων εναντίον των τσιγγάνων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των μορφών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους. Το ευρωκοινοβούλιο τελικώς ψήφισε κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων «πράσινοι» (EGP), «σοσιαλιστές και δημοκράτες» (PES), «ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα» (ΕΛΚ), φιλελεύθεροι (ALDE) και αριστερά (GUE/NGL).

Οι πρωτοβουλίες μας καθώς και ο έλεγχος της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και οι συνεργασίες στο ευρωκοινοβούλιο, θα συνεχιστούν.

1. Την ερώτηση καταθέσαμε από κοινού έξι Έλληνες ευρωβουλευτές: Ν. Χρυσόγελος (EGP), Σ. Δανέλλης, Μ. Κοππά, Α. Ποδηματά (PES), Γ. Κουμουτσάκος (ΕΛΚ), Θ. Σκυλακάκης (ALDE), μαζί με δεκαέξι ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλανδία) και τις περισσότερες πολιτικές ομάδες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (ΕΛΚ, PES, ALDE, EGP).

Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι περιβαλλοντολόγος, Έλληνας ευρωβουλευτής των «οικολόγων-πράσινων»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ