…Για την αναβάθμιση του ρόλου του Ο.Ε.Ε.…

Βρισκόμαστε έξι χρόνια μετά την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη των «Μνημονίων» στην Ελλάδα.

.

H δημοσιονομική εκτροπή, η αύξηση του δημοσίου χρέους, η είσοδος της Ελλάδας σε τροχιά ύφεσης, η μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων, το «παρασιτικό» μοντέλο ανάπτυξης που κυριάρχησε στην χώρα μας και η ανεργία είναι το πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ετών.

.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση που γνώρισε σε συνθήκες ειρήνης.

.

Στα έξι χρόνια η σωρευτική απώλεια του εισοδήματος έχει ξεπεράσει το 25%.

.

Η πρωτοφανής αυτή απώλεια εισοδήματος συνοδεύτηκε όπως ήταν επόμενο και από αύξηση της ανεργίας στο επίπεδο του 27% ενώ η νεανική ανεργία πλησιάζει το 60%.

.

Η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία δοκιμάζονται από μια βαθειά κρίση αξιών.

.

Γι’ αυτό είναι κρίσιμο σήμερα να προτάξουμε το στοίχημα ενός νέου οράματος, ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

.

Να αναδείξουμε πολιτικά και οικονομικά και καταναλωτικά πρότυπα όπου η οντότητά τους θα στηρίζεται στις απόψεις τους και όχι στην ιδιοτέλεια και τη πελατειακή κουλτούρα του παρελθόντος.

.

Να μιλήσουμε για μια άλλη κουλτούρα παραγωγής και κατανάλωσης, για μια άλλη σχέση με το δημόσιο χώρο και για την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση ώστε η κινητικότητα στον εργασιακό χώρο να αποκτά θετικά χαρακτηριστικά.

.

Η χώρα θα πετύχει τους στόχους της, μόνο εάν υπάρξει ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να υλοποιήσει ένα προοδευτικό και δημοκρατικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τον τόπο. Και αυτό για να συμβεί χρειάζονται ιδέες που θα ενώσουν και θα κινητοποιήσουν και όχι μίζερες αποτυχημένες συντεχνιακέ πολιτικές διαχείρισης.

.

Ζούμε ιστορικές στιγμές καθοριστικών αποφάσεων, διαρθρωτικών αλλαγών και ανατροπών οι οποίες θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον της χώρα μας.

.

.

Πιστεύω ότι  εδώ τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με το Ο.Ε.Ε..:

.

  .

 • O Ποιος είναι ο ρόλος του Ο.Ε.Ε. βάσει του Ν. 1100 της 22/27.12.1988; Ερωτώ, εκπληρώνει σήμερα το Ο.Ε.Ε. κάποιον από τους σκοπούς και συγκεκριμένα του άρθρου 2, «Σκοποί» παρ. α έως ε;
 • .

 • O Ποιο ρόλο διαδραμάτισε και έπαιξε το Ο.Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια της κρίσης;
 • .

 • O Είναι ο ρόλος του επιστημονικός ή συνδικαλιστικός ή τέλος πάντων μόνον συντεχνιακός;
 • .

 • O Είναι το Ο.Ε.Ε. σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε οικονομικά θέματα ή απλός παρατηρητής των τεκταινόμενων στην ελληνική κοινωνία;
 • .

 • O Είναι το Ο.Ε.Ε. εκφραστής όλων των αποφοίτων όλων των ανώτατων οικονομικών σχολών;
 • .

.

.

Για να υπερασπιστούμε τη λογική, για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, για να αποκτήσει το Ο.Ε.Ε. τη θέση που του αξίζει στην ελληνική κοινωνία, προτείνω τις κάτωθι οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές στο Ο.Ε.Ε.

.

.

Ι. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

.

1. Αλλαγή εκλογικών Διαδικασιών:

.

α). Αναλογικότερο σύστημα σταυροδοσίας. Αλλαγή ποσοστού σταυροδοσίας ως προς το αναλογικότερο, Μείωση αριθμού σταυρών ανά εκλογικό διαμέρισμα.

.

β). Αναλογική εκπροσώπηση των περιφερειακών τμημάτων. Ανάλογα με το ποσοστό που λαμβάνει η κάθε παράταξη σε κάθε περιφερειακό τμήμα να είναι και η εκλογή στην ΣΤΑ.

.

.

2. Ξεκαθάρισμα μητρώου μελών.

.

α). Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων μελών. Πλέον των 105 χιλ. μελών έχει το ΟΕΕ  – 38.852 οικονομικά τακτοποιημένοι – 17.187 εψήφισαν). Με οποιοδήποτε τρόπο να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και να τους δοθεί η δυνατότητα δόσεων (αναλογικά με το ύψος του χρέους, ώστε να τακτοποιηθούν οικονομικά.

.

β). Απαλλαγή από εισφορές λογιστή των  συνταξιούχων. Όποιο μέλος λογιστής βγαίνει στη σύνταξη και κάνει διακοπή εργασιών σε συνεργασία π.χ. με ΔΟΥ, Ταμείο Ασφάλισης, και να κλείνει και η καρτέλα στο Ο.Ε.Ε.

.

.

3. Εγγραφή ως μελών του ΟΕΕ Αποφοίτων Οικονομικών Τμημάτων ΤΕΙ. Δεν είναι λογικό οι τελειόφοιτοι οικονομικών Τμημάτων των ΤΕΙ να πληρώνουν για να εξασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή στο Ο.Ε.Ε. και να μην μπορούν να είναι μέλη του.

.

.

ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

.

1. Δημιουργία Επιστημονικού Συμβουλίου. Δημιουργία Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελούμενου από 21 αναγνωρισμένους σε διεθνές επίπεδο έλληνες καθηγητές οικονομολόγους.

.

.

2.Έκδοση Επιστημονικού Οικονομικού Περιοδικού. Με ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές να πραγματοποιείται τετραμηνιαία έκδοση επιστημονικού οικονομικού περιοδικού ανάλυσης της Ελληνικής Οικονομίας.

.

Συγχρόνως πανηγυρική ετήσια έκδοση στα πρότυπα ΙΟΒΕ, ΓΕΣΕΕ. ΕΣΕΕ κ.λ.π

.

.

3. Δημιουργία τμημάτων.

.

α) Με βάση την εξέλιξη των οικονομικών επιστημών στη σύγχρονη κοινωνία και σε εφαρμογή του Ν. 1100 της 22/27.12.1988 και του άρθρου 7 «Όργανα και οργάνωση του Επιμελητηρίου» παρ.1 προτείνω την δημιουργία των κάτωθι τμημάτων:

.

  .

 • Λογιστών Φοροτεχνικών .
   .

  • Ελεγκτών
  • .

  • Εφοριακών, ΣΔΟΕ
  • .

  • Οικονομολόγων μελετητών
  • .

  • Οικονομολόγων του Χρηματοπιστωτικού τομέα
  • .

  • Οικονομολόγων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • .

  • Οικονομολόγων στατιστικολόγων
  • .

  • Οικονομολόγων του Ναυτιλιακού τομέα
  • .

  .

 • .

.

β) Το κάθε τμήμα θα καθοδηγείται από επιτροπή, στην οποία επικεφαλής θα είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης. του Ο.Ε.Ε. και θα αποτελείται ακόμη από 6 μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

.

.

4. Το Ο.Ε.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Δημιουργία Δομής (ΕΦΔ) Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αποτελούμενη από στελέχη (αν χρειαστεί και από τη ΜΟΔ Α.Ε.) γνώστες στου σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

.

.

5. Δημιουργία πανελλαδικού ΚΕΚ. Δημιουργία ΚΕΚ με πανελλαδική εμβέλεια. για την καλύτερη υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποίησης και κατάρτισης.

.

.

6. Επιμορφωτικά Σεμινάρια. Μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΚΤ) χρηματοδότηση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε κάθε περιφερειακό τμήμα ανά δίμηνο με στόχο ο κάθε συνάδελφος να συμμετέχει σ’ ένα σεμινάριο τουλάχιστον ανά έτος.

.

.

Σήμερα είναι διάχυτη παντού στην κοινωνία η απαξίωση του Ο.Ε.Ε. ως επιστημονικού φορέα.

.

Είναι στο χέρι μας, όλοι μαζί ενωμένοι πάνω σε ένα κοινό όραμα να αγωνιστούμε και πάλι για την καταξίωση του.

.

Είμαστε εδώ πιστεύω να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε, να συγκρουστούμε, να διαφωνήσουμε και μέσα από τις οποιασδήποτε αντιθέσεις μας να καταλήξουμε στη σύνθεση και στη δημιουργία..

.

Πρέπει σήμερα να πάρουμε αποφάσεις ώστε το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, γιατί ο στρατηγικός στόχος είναι αυτός που χαρακτηρίζει την εκάστοτε προσπάθεια.

.

Η ιστορία γράφεται από τις διαρκείς, καθημερινές μάχες.

.

Τώρα την περίοδο της κρίσης είναι η ευκαιρία να προχωρήσουμε, στις απαραίτητες διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές για την πραγματική καταξίωση του Ο.Ε.Ε. όχι μόνο μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων οικονομολόγων αλλά και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

.

Για την ορθολογιστική, σωστή και χρηστή υλοποίηση των παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η εκλογή ικανών, άξιων και άφθαρτων συναδέλφων που να τους διέπει η ανιδιοτέλεια, η φαντασία και η θέληση για προσφορά σε συλλογική βάση.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ