Παράλληλοι κόσμοι

Οι εκλογές αυτές είναι αποκάλυψη σε ένα σημείο. Πολιτικοί χώροι όπως της Χρυσής Αυγής ή του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δημιουργήσει για τον κόσμο που απευθύνονται μια παράλληλη πραγματικότητα. Τέτοιες υπάρχουν και για άλλους χώρους, τους ΑΝΕΛ, το ΕΠΑΜ. Οι άνθρωποι αυτοί συμμετέχουν σε συγκεκριμένες οργανώσεις, διαβάζουν συγκεκριμένα έντυπα, ανακυκλώνουν ως σημαντικές ο καθένας τις δικές τους ειδήσεις. Δημιουργούν σέκτες που βουλιάζει αργά και σταθερά ο κάθε οπαδός τους. Παράλληλες κοινωνίες που παύουν να επικοινωνούν από τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα διάβαζα μια ομάδα στο fb που πίστευε ότι έχουν κοπεί τα δέντρα στον εθνικό κήπο και ότι ο κήπος πωλείται σε ιδιώτες.

Τα φαινόμενα αυτά είναι ανησυχητικά. Η δημιουργία «θρησκευτικών» σεκτών και ο κατακερματισμός της κοινωνίας θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε συγκρούσεις όπου η κάθε σέκτα θα διεκδικήσει το δικό της αλάθητο θεωρώντας ως εκλεκτούς τα μέλη της. Είναι ευθύνη όλων μας μετά τις εκλογές να βρουμε όσο είναι καιρός ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα συμφωνήσουμε όλοι και θα ενοποιήσουμε την συλλογική μας πραγματικότητα. Ίσως είναι η πιο σοβαρή αποστολή που έχουμε.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ