Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη

Τα προηγούμενα χρόνια, η Ευρώπη υπέστη τη χειρότερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρειάστηκε να ληφθούν πρωτόγνωρα μέτρα από τα όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να σταθεροποιηθούν οι οικονομίες των κρατών μελών, να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά και να μην ακυρωθούν τα αποτελέσματα δεκαετιών ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Η εσωτερική αγορά και η ακεραιότητα της ευρωζώνης διαφυλάχθηκαν. Με αργά αλλά σταθερά βήματα, η οικονομική ανάπτυξη και η εμπιστοσύνη επιστρέφουν πλέον στην Ευρώπη.
Η κρίση ωστόσο είχε το τίμημά της. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η ανεργία των νέων έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ. Πολλά από τα κράτη μέλη μας βρίσκονται ακόμη μακριά από την βιώσιμη ανάπτυξη και τα κατάλληλα επίπεδα επενδύσεων. Σε πολλές χώρες, η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.  Τα μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης μπορούν να συγκριθούν με την επισκευή φλεγόμενου αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στο σύνολό τους ήταν επιτυχή. Έγιναν ωστόσο λάθη. Υπήρξε έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Η δημοκρατική νομιμότητα επλήγη καθώς χρειάστηκε να δημιουργηθούν πολλά νέα μέσα εκτός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, ενώ επί πολλά χρόνια η Ευρώπη επικεντρώθηκε στη διαχείριση της κρίσης, διαπιστώνει ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τις παγκόσμιες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον, σε ζητήματα όπως η ψηφιακή εποχή, ο αγώνας δρόμου για την καινοτομία και την απόκτηση δεξιοτήτων, η ανεπάρκεια των φυσικών πόρων, η ασφάλεια των τροφίμων, το κόστος της ενέργειας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η γήρανση του πληθυσμού ή ο πόνος και η φτώχεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.  Καθώς εισερχόμαστε στον νέο νομοθετικό κύκλο μετά τις εκλογές του Μαΐου 2014 για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήρθε ο καιρός για μια νέα προσέγγιση.   Ως υποψήφιος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώ κύριο καθήκον μου να ξαναχτίσω γέφυρες στην Ευρώπη μετά την κρίση. Να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Να εστιάσω τις πολιτικές μας στις κύριες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας. Και να ενδυναμώσω την δημοκρατική νομιμότητα με βάση την κοινοτική μέθοδο.

.

Συνέχεια

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ