Εν μεγάλη αποικία, 2016 μ.Χ.

Αναφορά Γραμματέως Νεολαίας Συριζαίων

 

Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία

Δεν μεν’ η ελαχίστη αμφιβολία,

Αν θέλουμε όμως να  τραβούμ’ εμπρός,

Ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός

Πιο πολλούς, να φέρουμε Μετακλητούς.

 

Απόγονους του γένους των Ελασιτών , ήρωας των πλατειών της μάχης,

Α βεβαιότατα «Συν των Μολοτωφωνίων» ,εξάρχους και εραστάς συντρόφων.

Συριζαίοι καλοί,  Συριζαίοι αγνοί,  Συριζαίοι πιστοί-προ πάντων.

 

Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία

Είναι που κάμνουνε μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα οι Αρνητές τους.

(Ευτύχημα θα ήταν αυτοί, ποτέ να μην υπήρχαν).

Για κάθε τι, οι Μετακλητοί,

Για το παραμικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν,

κ’ ευθύς στον νου τους καινούργιες θέσεις βγάζουν,

με την απαίτησι να πληρωθούν άνευ αναβολής.

 

Έχουνε και μια κλίσι στων άλλων τες θυσίες.

Παραιτηθείτε από την θέσιν σας εκείνη

Η νομή σας είν’  επισφαλής:

Η άδειες τέτοιες θέσεις ακριβώς ωφελούν τες Αποικίες.

Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,

Κι από την άλληνα την συναφή,

Τωόντι : ως συνέπεια κομματική, είναι φυσική.

Γίνεται  μεν αδίκως , πως άλλως ήτο δυνατόν  να γίνει;

Όταν σημαίνονται με μια ιστορική ευθύνη, μια αναγκαιότητα.

Μια αριστερότητα εφαρμοστική.

 

Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε,

Βρίσκουν και βρίσκουν αρκετά , και να παυθούν ζητούνε

Πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.

Αλλ΄αυτοί γνωρίζοντες  το παν λεπτομερώς διότι έχουνε στο παρελθόν

Τ’ αντίθετα στηρίξει .

Έχουν πια δεινότητα χειρουργική και λόγον  ευφημιστικόν

 

Τώρα, στη κρίση μας, να μη βιαζόμεθα

Γνωρίζαμε ,βεβαίως, ότι έχει άτοπα πολλά , δυστυχώς ,η Αποικία,

Τα μέτρα ίσως φέρουν στους πολίτες μεταμέλεια ,

Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια,

Και τέλος πάντων, να , τραβούμε εμπρός.

Πρώτη φορά.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ