Τό ΠΟΤΑΜΙ είναι Κίνημα αλλά και τομή στό Πολιτικό Σύστημα: η ευθύνη μας απέναντι στόν ελληνικό λαό

Η δημιουργία πριν από δύο χρόνια ενός ρηξικέλευθου στήν δομή καί τήν λειτουργία ,αλλά τό κυριότερο – στίς προτεινόμενες  θέσεις καί απόψεις-  Κινήματος από τόν Σταύρο Θοδωράκη καί τούς πρώτους συνεργάτες του ,αποτέλεσε τομή αλλά και ήρθε νά καλύψει ενα προφανές κενό στήν πολιτική ζωή τής χώρας Τό πολύ δυναμικό ξεκίνημα συνοδεύτηκε από μία ανηλεή κριτική αλλά και πολλές ανοίκιες και προςωπικού χαρακτήρα επιθέσεις κατά του Σταύρου Θοδωράκη από αυτά τά ΜΜΕ τά οποία υποτίθεται οτι στήριζαν η και «κατασκεύασαν»τό ΠΟΤΑΜΙ … Σέ μία διετία εντυπωσιακών -σέ αριθμό και ένταση -πολιτικών αντιπαραθέσεων καί ανακατατάξεων τό ΠΟΤΑΜΙ μετά από ενα πολύ δυναμικό ξεκίνημα συμπιέζεται δημοςκοπικά αλλά καί πολιτικά τόν τελευταίο χρονο τόσο λόγω τήν οργανωτικών αλλά καί πολιτικών αδυναμιών πού συνοδεύουν σχεδόν πάντοτε τούς νέους  πολιτικούς φορείς οσο και απο τίς κατακλυσμιαίες πολιτικές εξελίξεις στο εςωτερικό και τό εξωτερικό πού επηρεάζουν καθοριστικά τήν καθημαγμένη ελληνική κοινωνία Καθημαγμένη οικονομικά αλλά και κοινωνικά από τις λανθασμένες μνημονιακές πολιτικές αλλά καί από ενα πολιτικό σύστημα κατώτερο τών περιστάσεων καί ανίκανο να συνεργαςτει και νά οδηγήσει τήν χώρα ξανά στήν οδό τής ανάπτυξης καί τής ευημερίας
Σέ,όλη αυτή τήν περίοδο τό ΠΟΤΑΜΙ με τίς μικρές δυνάμεις του καί με περιορισμένη παρουσία στα ΜΜΕ έκανε πολλές και ουσιαστικές παρεμβάσεις οι οποίες συνέβαλαν θετικά στήν προσπάθεια  να παρaμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη καί νά ανακτήσει τήν χαμένη της αξιοπιστία Ειναι προφανές οτι γιά ενα πολιτικό χώρο πού αρνείται τίς πολιτικές   τών άκρων καί τόν στείρο κομματισμό σέ μια κοινωνία η ο οποία πολιτικά εξακολουθεί καί επιβραβεύει καί τις δύο αυτές πρακτικές πολλές από/ τίς πρωτοβουλίες τού ΠΟΤΑΜΙΟΥ είχαν πολιτικό κόστος οπως φάνηκε καί στήν πρόσφατη πολιτική αναμέτρηση …..
Τό ΠΟΤΑΜΙ ειναι αντιμέτωπο μέ πολλα ζητήματα (οργανωτική αναςυγκρότηςη, τρόπος επιλογης στελεχών, αποςαφήνιςη πολιτικού στίγματος πολιτικη συμμαχιών κα ) στό δεύτερο κρίσιμο Συνεδριό του Κατα τήν γνώμη μου από ολα αυτά κομβικό και κρίσιμο γιά τό μέλλον του ζήτημα ειναι τό αλληλένδετο θέμα τής πολιτικής συμμαχιών και τού πολιτικού στίγματος του Κινήματος Τό ΠΟΤΑΜΙ ως ριζοσπαστικός ,μεταρρυθμιστικός πολιτικός και κοινωνικός  χώρος τής Σοσιαλδημοκρατίας καί τού Κέντρου ( οπως προκύπτει από τήν σύνθεση τής μεγάλης πλειοψηφίας τών απόψεων πού εκφράστηκαν στόν πολύ ενδιαφέροντα προσυνεδριακό διάλογο αλλά και στις επίσημα εκφρασμένες θέσεις  τού κόμματος ) εχει υποχρέωση διατηρώντας τήν αυτόνομη οργανωτική και πολιτική του πορεία νά προχωρήσει σέ μία συζητηση μέ βάση ενα πλαίσιο κοινών  θέσεων  γιά μία ευρύτερη στρατηγική συμμαχία τών δυνάμεων οι οποίες εκφράζουν πολιτικα όμωρους χώρους Ειναι προφανές οτι κόκκινες γραμμές υπάρχουναφορούν τήν Ν Δ ,τόν ΣΥΡΙΖΑ και τό ΚΚΕ ( ως ηγετικές ομάδες και όχι ως οπαδούς προφανώς ) Πρέπει όλοι ,νεότεροι η παλαιότεροι , στελέχη και οπαδοί τού ΠΟΤΑΜΙΟΥ να αντιληφθούν τρία βασικά ζητήματα :
– Τό ενα ειναι η κρισιμότητα τών καιρών πού απαιτεί λύσεις οι οποίες πρέπει να αφορούν καί τό ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών συμπράξεων κομμάτων ,κινημάτων καί πολιτικών κινήσεων μέ στόχο τήν διακυβέρνηση τής χώρας
– Τό δεύτερο ειναι οτι οι θέσεις καί απόψεις τού ΠΟΤΑΜΙΟΥ αποτελούν ευρύτερη τομή γιά τό Πολιτικό Σύστημα Η καινοτομική καί μεταρρυθμιστική  τους διάσταση μπορεί νά αποτελέσει τήν μόνη στέρεη βάςη γιά ευρύτερες συναινέσεις καί συνεργασίες Αυτό αλλωςτε διαφοροποιεί τις προσεγγίσεις τού ΠΟΤΑΜΙΟΥ τό οποίο σταθερά προωθεί μία κουλτούρα διαλόγου ανάμεσα στίς πολιτικές δυνάμεις
– Οι θέσεις και απόψεις μας  δέν ειναι προϊόν παρθενογένεσης και απασχολούν σταθερά και επί πολλα χρόνια μεγάλο ποσοστό σκεπτόμενων, πολιτικά και κοινωνικά ενεργών ανθρώπων ,απο ολα τά κόμματα αλλά  ιδιαίτερα απο τον λεγόμενο προοδευτικο χώρο : πρέπει αρα τό ΠΟΤΑΜΙ να βρει τούς πολιτικά πρόσφορους τρόπους μέσω τής πολιτικής συμμαχιών ωστε αυτές οι θέσεις νά γίνουν εφαρμόσιμες πολιτικές χρήσιμες στήν ελληνική κοινωνία
Στό συνέδριο μας θά πρέπει αρα νά μήν υποκύψουμε σε εσωστρεφείς και φοβικές απόψεις καί θέσεις .Απαιτούνται :   φυγή πρός τά εμπρός καί με όχημα τίς θέσεις καί απόψεις μας επιδίωξη στρατηγικών συμμαχιών με προοδευτικό χαρακτήρα Ολοι μας – και ιδιαίτερα ο Σταύρος Θοδωράκης – εχουμε αυξημένη ευθύνη απέναντι στόν Ελληνικό λαό και ειμαι σίγουρος οτι θά τήν αναλάβουμε

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ