Μια πόλη που κοινωνικοποιεί είναι μια πιο ασφαλής πόλη

Η Αθήνα αποτελεί μια καταπονημένη από την κρίση και την εγκατάλειψη πόλη. Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να εντάξουμε τον κοινωνικό σχεδιασμό στην συνολική μας στρατηγική. Η φροντίδα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ αποτελεί αναγκαία συνθήκη και προτεραιότητα του Δήμου Αθηναίων. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι πολυτέλεια είναι προϋπόθεση.

Θέλουμε μια πόλη που παρέχει καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές και στοχευμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας στους Αθηναίους. Μια πόλη που προλαμβάνει και ελαχιστοποιεί την εμφάνιση κοινωνικών προβλημάτων. Αξιοποιεί την γνώση και την κοινωνική καινοτομία ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών και υποδομών. Ενισχύει την κοινωνική οικονομία.

Στον συνδυασμό μας ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ σχεδιάσαμε τη νέα Στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την κοινωνική αλληλεγγύη, τη φροντίδα, την ενδυνάμωση και την ένταξη σε 4 πυλώνες: Καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων. Βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς. Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας. Συντονισμός του Κοινωνικού Δικτύου και επενδύσεις σε Κοινωνικές Υποδομές

Μέριμνα μας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό «Δίκτυο Αλληλεγγύης, Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας». Με διεύρυνση υπηρεσιών και ωφελούμενων. Καλύτερη χρήση των πόρων. Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών με σταδιακή επέκταση σε κάθε γειτονιά και συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων

Για να πετύχεις ένα στόχο μετρήσιμο, πέρα από τους πόρους πρέπει να γνωρίζεις και ποια είναι τα βήματα υλοποίησης και οι απαιτήσεις τους. Σχεδιάσαμε για κάθε παρέμβαση και δράση τον οδικό χάρτη για την επίτευξή τους.  Παρουσιάσαμε  στους πολίτες της Αθήνας ένα κοστολογημένο και αναλυτικό πρόγραμμα παρεμβάσεων και δράσεων για όλους τους κρίσιμους τομείς.

Ο «Πολιτισμός της Καθημερινότητας» είναι ο πυρήνας του προγράμματος μας. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και την άμεση στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη. Γιατί μια κοινωνικά αλληλέγγυα πόλη, μια πόλη που κοινωνικοποιεί με επίκεντρο τον Πολιτισμό της Καθημερινότητας είναι περισσότερο ασφαλής, περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο ελκυστική και φυσικά περισσότερο μια πόλη που μεριμνά για τις ανάγκες των πολιτών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ